Zengjiao Jian, aka “JJ”
Zengjiao Jian, aka “JJ”
Founder / Head Instructor
As in most successful Chinese athlete's careers, Master Jian started training in wushu at the young age of 8.By 1985,